ΕΚΑΠΤΥ

Νέα - Ανακοινώσεις

Δωρεάν σεμινάρια σε ελληνικές επιχειρήσεις για το ISO 13485 και για τις απαιτήσεις του Κανονισμού MDR 745

Το ΕΚΑΠΤΥ θέλοντας να επιβραβεύσει τη μακροχρόνια συνεργασία του με τις Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση, την τεχνική-επιστημονική και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και κατανοώντας τις δύσκολες συνθήκες της Ελληνικής Αγοράς αποφάσισε να διοργανώσει και να παρέχει σε αυτές δωρεάν σεμινάρια τα οποία θα αφορούν: α) το ISO 13485:2016 και […]

διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της
Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία

Παρουσίαση του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Αναζήτηση Πιστοποιημένων Οργανισμών

Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΕΚΕΒΥΛ, το οποίο ιδρύθηκε το 1988.

Είναι ΔΕΚΟ εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας. Δεν χρηματοδοτείται / επιδοτείται από το κράτος. Παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Πιστοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Το ΕΚΑΠΤΥ δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της υγείας και πιστοποιεί συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα προσφέροντας υπηρεσίες με αξιοπιστία και υψηλή προστιθέμενη αξία. Είναι διαπιστευμένος οργανισμός πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ και Κοινοποιημένος Οργανισμός σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με αριθμό αναγνώρισης 0653.
Ενεργώντας με εντιμότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό απέναντι στον πελάτη, προσφέρουμε:

  • Πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.
  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001
  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485
  • Χορήγηση βεβαιώσεων συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004

Διαθέτουμε έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εξειδίκευση και πολυετή δραστηριοποίηση στον ευαίσθητο χώρο της υγείας.
Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες, προσπαθώντας να ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα τους και να διεκπεραιώνουμε γρήγορα και αξιόπιστα τις διεργασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης.
Επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας και να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες τους δρώντας πάντοτε με επαγγελματισμό, ακεραιότητα και ηθική.

Ψηφιακές υποδομές για την υποστήριξη του συστήματος προμηθειών στην υγεία

Το ΕΚΑΠΤΥ έχει σχεδιάσει, αναπτύξει, συντηρεί και συνεχώς επικαιροποιεί δυναμικές, και εύχρηστες διαδικτυακές εφαρμογές για την υποστήριξη του συστήματος προμηθειών στην υγεία:
Το «Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών» είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή (https://registry.ekevyl.gr) που αναπτύχθηκε με σκοπό την καταγραφή και ταξινόμηση των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Σήμερα στο Μητρώο έχουν εγγραφεί περισσότερα από 500.000 προϊόντα.
Το «Μητρώο προδιαγραφών» είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο (specs.ekevyl.gr) που αναπτύχθηκε με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, μέσω διαφανών διαδικασιών και δυνατοτήτων διαβούλευσης, τόσο από την αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όσο και από τους επαγγελματίες της υγείας.
Παράλληλα το ΕΚΑΠΤΥ συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς και οργανισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, υλοποιώντας εξειδικευμένα έργα στον ευρύτερο τομέα της υγείας και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.


© 2017 ΕΚΑΠΤΥ

designed, developed & maintained by Elegrad