ΔΣ ΕΚΑΠΤΥ

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 224/27-3-2020 και 464/26-6-2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΠΤΥ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 • ΠΙΚΡΟΥ – ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πρόεδρος & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μέλος
 • ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Μέλος
 • ΛΟΚΑ ΘΑΛΕΙΑ, Μέλος
 • ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μέλος
 • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μέλος

Ο φορέας απαρτίζεται από τις ακόλουθες διευθύνσεις :

Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων:

 • Μη ενεργών γενικά μη εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος
 • Μη ενεργών ορθοπεδικών Εμφυτευμάτων & μη ενεργών οδοντιατρικών προϊόντων
 • Μη ενεργών ιατροτεχνολογικών προϊόντων για φροντίδα τραύματος και ενδοφακών
 • Ενεργών γενικά μη εμφυτεύσιμων & ενεργών συσκευών παρακολούθησης

Κλινικής Αξιολόγησης

 • Το email επικοινωνίας με τις προαναφερθείσες διευθύνσεις είναι το certification@ekapty.gr

Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Οικονομική & Διοικητική Διεύθυνση

 • Το email επικοινωνίας με τις προαναφερθείσες διευθύνσεις είναι το info@ekapty.gr

Στο σχετικό οργανόγραμμα απεικονίζεται η οργανωτική δομή του φορέα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com