ΔΣ ΕΚΑΠΤΥ

Ο φορέας απαρτίζεται από τις ακόλουθες διευθύνσεις :

Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Κλινικής Αξιολόγησης

  • Το email επικοινωνίας με τις προαναφερθείσες διευθύνσεις είναι το certification@ekapty.gr

Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Οικονομική & Διοικητική Διεύθυνση

  • Το email επικοινωνίας με τις προαναφερθείσες διευθύνσεις είναι το info@ekapty.gr

Στο σχετικό οργανόγραμμα απεικονίζεται η οργανωτική δομή του φορέα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114, 09/02/2024 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΠΤΥ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Ελευθερία (Ρίτα) Πικρού Μωραϊτάκη του Πέτρου, Πτυχιούχος στον τομέα της Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (ΗΠΑ), Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
  • Βασιλική Φιλιππάτου του Γερασίμου, ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Νικόλαος Δέδες του Παντελή, Γραμματέας Ένωσης Ασθενών Ελλάδος
  • Εμμανουήλ Μιγαδάκης του Χαράλαμπου, Ελεύθερος επαγγελματίας
  • Νικόλαος Κακαβάς του Κωνσταντίνου, Οδοντίατρος
  • Ιωάννης Κεχρής του Γεωργίου, Χειρούργος Εντατικολόγος

 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com