ΔΣ ΕΚΑΠΤΥ

Ο φορέας απαρτίζεται από τις ακόλουθες διευθύνσεις :

Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων:

  • Μη ενεργών γενικά μη εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος
  • Μη ενεργών ορθοπεδικών Εμφυτευμάτων & μη ενεργών οδοντιατρικών προϊόντων
  • Μη ενεργών ιατροτεχνολογικών προϊόντων για φροντίδα τραύματος και ενδοφακών
  • Ενεργών γενικά μη εμφυτεύσιμων & ενεργών συσκευών παρακολούθησης

Κλινικής Αξιολόγησης

  • Το email επικοινωνίας με τις προαναφερθείσες διευθύνσεις είναι το certification@ekapty.gr

Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Οικονομική & Διοικητική Διεύθυνση

  • Το email επικοινωνίας με τις προαναφερθείσες διευθύνσεις είναι το info@ekapty.gr

Στο σχετικό οργανόγραμμα απεικονίζεται η οργανωτική δομή του φορέα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com