Διαπιστεύσεις

Το ΕΚΑΠΤΥ αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και παραμένοντας πιστό στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς του πελάτες του, διαπιστεύεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ). Πιο συγκεκριμένα, το ΕΚΑΠΤΥ είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 αλλά και κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα πεδία διαπίστευσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Δ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com