Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Το ΕΚΑΠΤΥ είναι διαπιστευμένος οργανισμός πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ και πιστοποιεί συστήματα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων (όπως EN ΙSO 9001 κλπ) και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/04. Έχει πολύχρονη εμπειρία ελέγχων και πιστοποιήσεων στο χώρο της Υγείας. Διαθέτει πελατολόγιο τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά και χαίρει αναγνώρισης για την αξιοπιστία και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που παρέχει. Ενεργώντας με ειλικρίνεια, σεβασμό, εντιμότητα αλλά και αυστηρότητα απέναντι στον εν ισχύ αλλά και δυνητικό πελάτη, προσφέρουμε υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης: 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com