Διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα «ISO 9001:2015 – πλεονεκτήματα και οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου»

Για πρώτη φορά, κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, θα προσφερθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) σεμινάριο με θέμα «ISO 9001:2015 – πλεονεκτήματα και οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου».

Το πρότυπο ISO 9001: 2015 είναι ένα εργαλείο οργάνωσης της καθημερινής πρακτικής στη λειτουργία επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους ή τη νομική μορφή τους. Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο. Η έκδοση ISO 9001:2015 βοηθά την επιχείρηση να αναπτύξει ένα ευέλικτο σύστημα παρακολούθησης των διαδικασιών που εφαρμόζει προκειμένου να αποφεύγονται λάθη ή αστοχίες, οι πελάτες υπηρεσιών ή προϊόντων να λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση και πληροφόρηση για τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεργασία με την επιχείρηση.

Η επιχείρηση έχει σε γνώση της το περιβάλλον (ενδοεταιρικό-μετοχικό-κοινωνικό-οικονομικό-τεχνικό-δημόσιο-επαγγελματικό) που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία της  και είναι σε θέση να κάνει πάντα βελτιωτικές κινήσεις, μέσω των εργαλείων του προτύπου, προκειμένου είτε να μειώσει κινδύνους επιχειρηματικούς είτε να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών της. Σε κάθε περίπτωση, για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου συντρέχουν η συνεργασία και η αλληλεπίδραση της διοίκησης της επιχείρησης με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον προκειμένου να τεκμηριώνεται η λήψη αποφάσεων και βελτιωτικών ενεργειών, η ικανοποίηση των πελατών, η συνεχής βελτίωση και οι διεργασίες που επηρεάζουν τη λειτουργία της με στόχο τόσο την αύξηση της παραγωγικότητας όσο και την ικανοποίηση-εφαρμογή νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Στο σεμινάριο, που θα έχει διάρκεια δέκα (10) εβδομάδων, θα αναλυθούν τα εργαλεία του προτύπου και πως αυτά μπορούν να βοηθήσουν και να βελτιώσουν την καθημερινή πρακτική στη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Tο σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 3 Νοεμβρίου 2021 και θα έχει διάρκεια 10 εβδομάδων. Η παρακολούθηση αυτού θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και συγκεκριμένα Θα πραγματοποιείται κάθε βδομάδα, την Τετάρτη, από τις 17:30  μέχρι τις 19:00, στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής. Το κόστος συμμετοχής είναι 300€. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Ε.Ε.Ι. για την εγγραφή τους:  https://www.athenscollege.edu.gr/adult-learning

Το σεμινάριο έχει επιμεληθεί το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.), το οποίο θα αναλάβει και την εκπόνησή του προς τους σπουδαστές του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων και θα χορηγήσει σε αυτούς βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com