Αίτηση προς κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745

Η αίτηση αξιολόγησης του ΕΚΑΠΤΥ για  την κοινοποίηση  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (EE) 2017/745 απεστάλη από την Eλληνική Oρίζουσα Aρχή (Tμήμα Βιοιατρικής  Τεχνολογίας του Υπουργείου Υγείας) προς την αρμόδια Eυρωπαϊκή Yπηρεσία (DG SANTE DIRECTORATE F).

Η Διοίκηση και το προσωπικό του φορέα ευχαριστούν για την υποστήριξη και ενίσχυση του φορέα από τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας με κοινό στόχο όλων την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με τη λήψη της σχετικής κοινοποίησης και τη διατήρηση του Ελληνικού Κοινοποιημένου Οργανισμού (CE 0653).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com